Δήμος Θάσου


Υπογραφή απόφασης έναρξης λειτουργίας ΚΕΠ στην Κοινότητα Λιμεναρίων Θάσου

Με την υπ. αριθμ. 8941 ΕΞ 2020/09-04-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Γεώργιου Γεωργαντά αποφασίσθηκε:

«Ορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠ με ηλεκτρονικό αριθμό 178Π του Δήμου Θάσου το οποίο θα λειτουργεί στη δημοτική κοινότητα Λιμεναρίων, με την οργανωτική μορφή και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ102/Α΄/1-5-2002) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», την 1η Ιουνίου 2020.

Η στελέχωση του ΚΕΠ 178Π θα γίνει με υπαλλήλους που θα προέρχονται από τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου Θάσου. Ο εξοπλισμός και τα έξοδα λειτουργίας του ΚΕΠ 178Π θα καλύπτονται αποκλειστικά από το Δήμο Θάσου.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 178Π θα λειτουργούν στο Δήμο Θάσου συνολικά δύο (2) ΚΕΠ».

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Πάρα τις έκτακτες καταστάσεις που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα, οι προεκλογικές μας δεσμεύσεις άρχισαν να υλοποιούνται ακόμη και αν κάποιοι τις χαρακτήριζαν αδύνατες και ουτοπικές.

Με καθαρούς στόχους, μεθοδικότητα και συλλογική προσπάθεια συνεχίζουμε να εργαζόμαστε προς όφελος όλων των κατοίκων της Θάσου.»

Add a comment

You must be logged in to comment.