Δήμος Θάσου


Υπογραφή Σύμβασης του έργου “Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Λυμάτων Ποτού – Πευκαρίου”

Την Παρασκευή 27-03-2020 υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Θάσου κ. Ελευθέριο Κυριακίδη, τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Θάσου κ. Μανίτσα Κωνσταντίνο και τον Ανάδοχο η σύμβαση κατασκευής του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ – ΠΕΥΚΑΡΙΟΥ (Β’ ΦΑΣΗ)», συνολικού ποσού 928.239,31 Ευρώ.

Φορέας κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Θάσου, ενώ κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Θάσου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ & Ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Θάσου.

Add a comment

You must be logged in to comment.