Δήμος Θάσου


Χρηματοδότηση 1.775.000€ του Δήμου Θάσου για την αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης, από τις βροχοπτώσεις του Νοεμβρίου 2019

Με την υπ. αριθμ. 416/15-04-2020 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή εγκρίθηκε δέσμευση προϋπολογισμού συνολικού ποσού 1.775.000,00 € για τη χρηματοδότηση του Δήμου Θάσου, για την επείγουσα αποκατάσταση ζημιών δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ακαθάρτων, περιοχών Δήμου Θάσου μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις του Νοεμβρίου του 2019.

Σχετικά ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε:

«Με την ανωτέρω δέσμευση ικανοποιείται πλήρως το αίτημα του Δήμου Θάσου για την αποκατάσταση των ζημιών σε υποδομές Ύδρευσης και Αποχέτευσης ακαθάρτων (εντός και εκτός οικισμών) του Δήμου Θάσου που προκλήθηκαν από τις βροχοπτώσεις του Νοεμβρίου του 2019.

Αν και κάποιοι μας είχαν χαρακτηρίσει «άπειρους», αποδεικνύουμε στην πράξη ότι με δουλειά, μεθοδικότητα, συλλογική προσπάθεια και με μοναδικό γνώμονα την προστασία και το όφελος όλων των κατοίκων της Θάσου, αντιμετωπίζονται οι δύσκολες και οι έκτακτες καταστάσεις, που κανείς δεν επιθυμεί».

Add a comment

You must be logged in to comment.