Δήμος Θάσου


Πρόσκληση σε έκτακτη «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου- 12/05/2020

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

Θάσος, 12-05-2020

Αριθ. Πρωτ.: 4415 Αριθ. Συνεδρ.: 10η

 

ΠΡΟΣ

κ. Δήμαρχο Θάσου

κ. Δημοτικούς Συμβούλους Θάσου

κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Θάσου

ΚΟΙΝ.

κ. Κούτλα Ιωάννη

 

Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

1. Έχοντας υπόψη της διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010

2. Λόγω της άμεσης ανάγκης πρόσληψης υδρονομέων, καθώς άμεσα ξεκινάει (15-05-2020) η αρδευτική περίοδος και υπάρχει επιβεβαιωμένη ανάγκη άρδευσης των κτημάτων προς όφελος των καλλιεργητών του Δήμου

Σας προσκαλούμε

σε «δια ζώσης» κεκλεισμένων των θυρών έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Ά/11-03-2020) την Τρίτη 12/05/2020 και ώρα 20:00 μ στην αίθουσα του «Καλογερικού» του Δήμου Θάσου, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

  1. Περί επιλογής υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2020.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Τσουλκάνης Γεώργιος

Add a comment

You must be logged in to comment.