Δήμος Θάσου


Eκλογή της επιτροπής εκπροσώπησης των μελών ΚΑΠΗ.

ΔΗΜΟΣ  ΘΑΣΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ.  Δημαρωγός

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Το ΝΠΔΔ  Δημαρωγός του Δήμου Θάσου καλεί :

 

 τα Μέλη του  Γ΄ ΚΑΠΗ Πρίνου  την Πέμπτη  2 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ. σε συνάντηση στο χώρο του ΚΑΠΗ για την εκλογή της επιτροπής εκπροσώπησης των μελών.

τα Μέλη του  Α΄ ΚΑΠΗ Θάσου  τη Δευτέρα  6 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ. σε συνάντηση στο χώρο του ΚΑΠΗ για την εκλογή της επιτροπής εκπροσώπησης των μελών.

 

 

Από το  Γραφείο του ΝΠΔΔ Δημαρωγός

 

Add a comment

You must be logged in to comment.