Δήμος Θάσου


ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ3/2021 Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σχολικές καθαρίστριες

Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Θάσου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Πίνακας οριστικός Σχολικές Καθαριστριες – 96Ο5ΩΡΔ-Ν1Π

Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής ΣΟΧ3-2021 – ΩΖ9ΥΩΡΔ-ΨΔΠ