Δήμος Θάσου


Πολιτικός Γάμος

Οι πολιτικοί γάμοι, τελούνται σε ορισμένη από τον Δήμαρχο αίθουσα του Δήμου Θάσου. Η ημερομηνία  και η ώρα τέλεσης επιλέγεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, κατόπιν συνεννόησης με το Ληξιαρχείο Θάσου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ληξιαρχείο Θάσου στο τηλέφωνο 2593350200 ή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση lixthassou@gmail.com (Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 8:00-13:30, Δευτέρα έως Παρασκευή).

Η τέλεση πολιτικού γάμου απαιτεί προηγουμένως την έκδοση άδειας γάμου για κάθε μελλόνυμφο, ανάλογα την κατηγορία όπως αναφέρεται παρακάτω:

Άδεια γάμου για Έλληνες κατοίκους Δήμου Θάσου
Άδεια γάμου αλλοδαπών κατοίκων Δήμου Θάσου
Άδεια γάμου δημότη του Δήμου Θάσου κατοίκου εξωτερικού
Άδεια γάμου αλλοδαπού κατοίκου εξωτερικού